Αφουγκράζεται τις ανάγκες των άρρωστων παιδιών και των γονιών τους και ακούει με προσοχή τα προβλήματα που αντιμετωπίζει το ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό στην άσκηση των καθηκόντων τους, αναλαμβάνοντας συνεχώς νέες πρωτοβουλίες για την κάλυψη και αντιμετώπισή τους.

Στο πλαίσιο αυτό:

  • Δημιούργησε το Πρόγραμμα Αδελφοποίησης της Ογκολογικής Μονάδας Παίδων με μεγάλα παιδιατρικά και γενικά νοσοκομεία του εξωτερικού για ανταλλαγή γνώσεων και εμπειρίας, με στόχο οι παρεχόμενες από τη Μονάδα ιατρικές υπηρεσίες να βασίζονται πάντοτε στα εκάστοτε νέα επιστημονικά δεδομένα.
  • Συνεχίζει να ενισχύει τη λειτουργία της Μονάδας με χορηγίες και δωρεές για συμπληρωματικό ιατροτεχνολογικό και ξενοδοχειακό εξοπλισμό, για τυχόν ελλείψεις φαρμακευτικών και άλλων ειδών και χρηματοδοτεί την πρόσληψη γιατρών και νοσηλευτών. Στόχος : η απρόσκοπτη λειτουργία της Μονάδας με βάση τα υψηλότερα διεθνή standards.
  • Ίδρυσε μέσα στην Ογκολογική Μονάδα Παίδων νηπιαγωγείο, δημοτικό και γυμνάσιο, ώστε τα παιδιά που νοσηλεύονται να νιώθουν ότι η ζωή τους συνεχίζεται κανονικά, σχεδόν όπως πριν, όπως θα ξαναγίνει όταν με το καλο επιστρέψουν στο σπίτι τους.
  • Δημιούργησε τμήμα ψυχοκοινωνικής υποστήριξης το οποίο διερευνά και επιλύει προβλήματα-ψυχολογικά, οικονομικά, πρακτικά- που αντιμετωπίζουν τα άρρωστα παιδιά κατά τη διάρκεια της νοσηλείας τους, καθώς και οι οικογένειές τους.
  • Εγκαινίασε τον Ι. Ν. Αγίας Άννης, ο οποίος αποτελεί μια δωρεά της οικογένειας Βαρδή Ι. Βαρδινογιάννη, στην Ογκολογική Μονάδα Παίδων.