Το Κέντρο Κυτταρικής και Γονιδιακής Θεραπείας δραστηριοποιείται, τόσο στην εφαρμογή εγκεκριμένων κυτταρικών και γονιδιακών θεραπειών, όσο και στην κλινική έρευνα με τη σχεδίαση των δικών του κλινικών πρωτοκόλλων πρωτοποριακών θεραπειών.

Με την απόκτηση της συσκευής CliniMACS-Prodigy μπορούν να πραγματοποιηθούν και στη χώρα μας, οι πρόσφατα εγκεκριμένες από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Φαρμάκων κυτταρικές θεραπείες για την αντιμετώπιση ανθεκτικών ιογενών λοιμώξεων μετά από μεταμόσχευση. Συγκεκριμένα, ειδικά κύτταρα (αντιγονοειδικά) εναντίον των ιών CMV, EBV, ADV, και BK μπορούν να απομονωθούν από υγιείς δότες και να χορηγηθούν στους μικρούς ασθενείς με αποτέλεσμα την εκρίζωση της νόσου.  Η πρώτη κυτταρική θεραπεία πραγματοποιήθηκε επιτυχώς στις 22/5/2020 και αφορούσε ασθενή 4 ετών με λεμφουπερπλαστική νόσο σχετιζόμενη με τον ιό Epstein Barr (EBV).

Εκτός από τα αντιγονοειδικά κύτταρα για τη θεραπεία συγκεκριμένων λοιμώξεων, σύντομα στο κέντρο θα ξεκινήσει κλινική μελέτη με αντικείμενο την εκτίμηση της αποτελεσματικότητας θεραπείας γενετικών τροποποιημένων Τ-Λεμφοκυττάρων (CAR-T), τα οποία θα παράγονται και πολλαπλασιάζονται στη συσκευή  CliniMACS-Prodigy.

Επίσης, το Κέντρο συμμετέχει σε διεθνείς πολυκεντρικές μελέτες με αντικείμενο τη γονιδιακή θεραπεία της β-Μεσογειακής Αναιμίας.

Στο Κέντρο Κυτταρικής και Γονιδιακής Θεραπείας διενεργείται μεταφραστική έρευνα (translational research) σε τομείς αιχμής, όπως αυτός της Αναγεννητικής Ιατρικής και της Κυτταρικής Ανοσοθεραπείας.

Στο πεδίο της Αναγεννητικής Ιατρικής η επιστημονική ομάδα του Κέντρου έχει πολυετή πείρα στην δημιουργία Επαγόμενων Πολυδύναμων Βλαστοκυττάρων (iPSCs)   και έχει ήδη αναπτύξει in vitro μοντέλα μελέτης γενετικών νόσων της παιδικής ηλικίας, τα οποία έχουν δημοσιευτεί σε διεθνή επιστημονικά περιοδικά. Η προ-κλινική μελέτη της  διαφοροποίησης των Επαγόμενων Πολυδύναμων Βλαστοκυττάρων  σε αιμοποιητικά και μεσεγχυματικά  προγονικά κύτταρα  αποτελεί τον επόμενο πρωταρχικό στόχο του κέντρου. Τα αποτελέσματα των μελετών αυτών θα συμβάλλουν  στην ανάπτυξη κλινικών μελετών κυτταρικής και γονιδιακής θεραπείας συγκεκριμένων νόσων.

Στο πεδίο της Κυτταρικής Ανοσοθεραπείας το Κέντρο δραστηριοποιείται στη δημιουργία προ-κλινικών μοντέλων ανοσοθεραπείας ανθεκτικών νεοπλασματικών ασθενειών με γενετικά τροποποιημένα Τ-Λεμφοκύτταρα διπλών υβριδικών υποδοχέων (CAR-CD19-CD22), μέσω των οποίων θα αναγνωρίζονται και εξοντώνονται κακοήθη λευχαιμικά κύτταρα. Επίσης, η εφαρμογή της μεθόδου της κυτταρικής ηλεκτροδιάτρησης (electroporation)  για τη δημιουργία  CAR-T λεμφοκυττάρων, αποτελεί αντικείμενο μελέτης σε εργαστηριακό επίπεδο.

Ευγένιος Γουσέτης, Παιδίατρος Αιματολόγος – Ογκολόγος, Διευθυντής ΕΣΥ στη Μονάδα Μεταμόσχευσης Μυελού των Οστών, της Ογκολογικής Μονάδας Παίδων  «Μαριάννα Βαρδή Βαρδινογιάννη – ΕΛΠΙΔΑ». Επιστημονικός Υπεύθυνος του Κέντρου Κυτταρικής και Γονιδιακής Θεραπείας.

Αναστασία Μακρή, Βιοχημικός PhD

Ευτυχία Πετράκου, Βιολόγος PhD

Ογκολογική Μονάδα Παίδων – Μαριάννα Β. Βαρδινογιάννη – «ΕΛΠΙΔΑ»
Κέντρο Κυτταρικής και Γονιδιακής Θεραπείας

Δραστηριότητες του Κέντρου

Το Κέντρο Κυτταρικής και Γονιδιακής Θεραπείας δραστηριοποιείται, τόσο στην εφαρμογή εγκεκριμένων κυτταρικών και γονιδιακών θεραπειών, όσο και στην κλινική έρευνα με τη σχεδίαση των δικών του κλινικών πρωτοκόλλων πρωτοποριακών θεραπειών.

Με την απόκτηση της συσκευής CliniMACS-Prodigy μπορούν να πραγματοποιηθούν και στη χώρα μας, οι πρόσφατα εγκεκριμένες από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Φαρμάκων κυτταρικές θεραπείες για την αντιμετώπιση ανθεκτικών ιογενών λοιμώξεων μετά από μεταμόσχευση. Συγκεκριμένα, ειδικά κύτταρα (αντιγονοειδικά) εναντίον των ιών CMV, EBV, ADV, και BK μπορούν να απομονωθούν από υγιείς δότες και να χορηγηθούν στους μικρούς ασθενείς με αποτέλεσμα την εκρίζωση της νόσου.  Η πρώτη κυτταρική θεραπεία πραγματοποιήθηκε επιτυχώς στις 22/5/2020 και αφορούσε ασθενή 4 ετών με λεμφουπερπλαστική νόσο σχετιζόμενη με τον ιό Epstein Barr (EBV).

Εκτός από τα αντιγονοειδικά κύτταρα για τη θεραπεία συγκεκριμένων λοιμώξεων, σύντομα στο κέντρο θα ξεκινήσει κλινική μελέτη με αντικείμενο την εκτίμηση της αποτελεσματικότητας θεραπείας γενετικών τροποποιημένων Τ-Λεμφοκυττάρων (CAR-T), τα οποία θα παράγονται και πολλαπλασιάζονται στη συσκευή  CliniMACS-Prodigy.

Επίσης, το Κέντρο συμμετέχει σε διεθνείς πολυκεντρικές μελέτες με αντικείμενο τη γονιδιακή θεραπεία της β-Μεσογειακής Αναιμίας.

Έρευνα

Στο Κέντρο Κυτταρικής και Γονιδιακής Θεραπείας διενεργείται μεταφραστική έρευνα (translational research) σε τομείς αιχμής, όπως αυτός της Αναγεννητικής Ιατρικής και της Κυτταρικής Ανοσοθεραπείας.

Στο πεδίο της Αναγεννητικής Ιατρικής η επιστημονική ομάδα του Κέντρου έχει πολυετή πείρα στην δημιουργία Επαγόμενων Πολυδύναμων Βλαστοκυττάρων (iPSCs)   και έχει ήδη αναπτύξει in vitro μοντέλα μελέτης γενετικών νόσων της παιδικής ηλικίας, τα οποία έχουν δημοσιευτεί σε διεθνή επιστημονικά περιοδικά. Η προ-κλινική μελέτη της  διαφοροποίησης των Επαγόμενων Πολυδύναμων Βλαστοκυττάρων  σε αιμοποιητικά και μεσεγχυματικά  προγονικά κύτταρα  αποτελεί τον επόμενο πρωταρχικό στόχο του κέντρου. Τα αποτελέσματα των μελετών αυτών θα συμβάλλουν  στην ανάπτυξη κλινικών μελετών κυτταρικής και γονιδιακής θεραπείας συγκεκριμένων νόσων.

Στο πεδίο της Κυτταρικής Ανοσοθεραπείας το Κέντρο δραστηριοποιείται στη δημιουργία προ-κλινικών μοντέλων ανοσοθεραπείας ανθεκτικών νεοπλασματικών ασθενειών με γενετικά τροποποιημένα Τ-Λεμφοκύτταρα διπλών υβριδικών υποδοχέων (CAR-CD19-CD22), μέσω των οποίων θα αναγνωρίζονται και εξοντώνονται κακοήθη λευχαιμικά κύτταρα. Επίσης, η εφαρμογή της μεθόδου της κυτταρικής ηλεκτροδιάτρησης (electroporation)  για τη δημιουργία  CAR-T λεμφοκυττάρων, αποτελεί αντικείμενο μελέτης σε εργαστηριακό επίπεδο.

Στελέχωση

Ευγένιος Γουσέτης, Παιδίατρος Αιματολόγος – Ογκολόγος, Διευθυντής ΕΣΥ στη Μονάδα Μεταμόσχευσης Μυελού των Οστών, της Ογκολογικής Μονάδας Παίδων  «Μαριάννα Βαρδή Βαρδινογιάννη – ΕΛΠΙΔΑ». Επιστημονικός Υπεύθυνος του Κέντρου Κυτταρικής και Γονιδιακής Θεραπείας.

Αναστασία Μακρή, Βιοχημικός PhD

Ευτυχία Πετράκου, Βιολόγος PhD

Επικοινωνία

Ογκολογική Μονάδα Παίδων – Μαριάννα Β. Βαρδινογιάννη – «ΕΛΠΙΔΑ»
Κέντρο Κυτταρικής και Γονιδιακής Θεραπείας