Ευρωπαϊκά Βραβεία «ΕΛΠΙΔΑ»

Το Α’ Ευρωπαϊκό Συνέδριο για τον καρκίνο

Στρογγυλό τραπέζι για τη ραδιενέργεια στο Διεθνές Συνέδριο “Η Έκκληση της
Χάγης για την Ειρήνη”